+387 (0)32 441-200
itc@itc.ba

ITC Zenica

Realizovani projekti

Radovi na implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektu u Kantonu Sarajevo

Naziv projekta: Radovi na implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu u Kantonu Sarajevo:

Zgrada Pravosudnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine, (korisnici: Federalno ministarstvo pravde, Vrhovni sud FBiH, Ustavni sud FBiH, Federalno tužilaštvo FBiH, Sudska policija FBiH)

Objekat: ZGRADA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA FEDERACIJE BiH

Lokacija: Ul. Valtera Perića br. 15, Sarajevo

Poslodavac: Federalno ministarstvo prostornog uređenja

U okviru radova mašinskih instalacija Projekta, uključeni su sljedeći radovi: DEMONTAŽA, RASHLADNO POSTROJENJE SA OPREMOM,  VENTILOKONVEKTORI,  KOTLOVNICA, DEMONTAŽA KLIMA JEDINICA,  RADIJATORSKI DIO GRIJANJA,  ODVOD ODLAZANIH GASOVA,  ZAVRŠNI POSLOVI. Trenutno se vrše radovi na ugradnji maski na drugom spratu objekta, dok su kompletirani 3., 4. i 5. sprat. Izvršeno je spajanje sa cijevnom mrežom u kotlovnici, a vrši se ugradnja preostala dva ventila na jednom od rashladnih uređaja. Započeti su radovi na antikorozivnoj zaštiti cijevne mreže do uređaja. Vrše se i radovi na spajanju horizontalne cijevne mreže sa hodnika prema vertikalama te radovi na spajanju z_adnje vertikale. Radovi su u toku.

 

 

 

PC Metaloprerada-Izrada dijela čelične konstrukcije za poslovni objekat “Nirbo” d.o.o.

Naziv projekta: Izrada dijela čelične konstrukcije za poslovni objekat “Nirbo” d.o.o.

Lokacija: Donji Vakuf

Investitor: Nirbo d.o.o. Jajce

Naručilac radova: Limometal d.o.o. Cazin

 

Opis trenutnih radova i napredak:

PCM je angažovan kao podizvođač radova na projektu izrade dijela čelične konstrukcije (primarni krovni rešetkasti nosači). Izrađuje se ukupno 43 rešetkasta nosača, od toga 41 dvodijelni nosač dužine 19,96 m i 2 nosača dužine 12,17 m.

Rešetkasti nosači su izrađeni od kutijastih profila 180x80x6 I 80x80x4 i ugrađuju se na betonske stubove putem veza na serklažima koji se također izrađuju u PCM (ukupno 68 kom).

 

      

    

Izrada i montaža čelične konstrukcije za dogradnju objekta “proizvodna hala”

Naziv projekta: Izrada i montaža čelične konstrukcije za dogradnju objekta “proizvodna hala”

Lokacija: Bosanska Krupa

Investitor: Krupa Kabine d.o.o.

 

Opis trenutnih radova i napredak:

PCM je u 2023. godini potpisao Ugovor sa Krupa Kabine d.o.o. za realizaciju projekta dogradnje objekta proizvodne hale. Projektovani objekat je nestalnog oblika   glavnih dimenzija: 37,5x52,75 m sa pravougaonim dijelom dimenzija 37,5x27,15 m i trapeznim dijelom dimenzija 37,5x25,6 m. Do objekta je predviđena izrada i montaža nadstrešnice nestalnog oblika glavnih dimenzija 7,95x18,5 m. Konstrukcija je izrađena od stubova (HEB 400 I HEB 300), glavnih nosača (rešetkasta konstrukcije od UNP 220 i UPN 240 sa kutijastim profilima), rožnjača (HEB 160), fasadnih I krovnih spregova, te podužnog sprega (UPN 120 i L80x80x8), atike (kutijasti profil) I sekundarne podkonstrukcije za bravariju i panele (kutijasti profili I UPN 120). Glavni nosači su izrađeni u tri segmenta sa cca. 12 m dužine.

Količina ugrađenog čelika na objektu: 140,4 t