+387 (0)32 441-200
itc@itc.ba

ITC Zenica

Realizovani projekti

PC Metaloprerada-Izrada dijela čelične konstrukcije za poslovni objekat “Nirbo” d.o.o.

Naziv projekta: Izrada dijela čelične konstrukcije za poslovni objekat “Nirbo” d.o.o.

Lokacija: Donji Vakuf

Investitor: Nirbo d.o.o. Jajce

Naručilac radova: Limometal d.o.o. Cazin

 

Opis trenutnih radova i napredak:

PCM je angažovan kao podizvođač radova na projektu izrade dijela čelične konstrukcije (primarni krovni rešetkasti nosači). Izrađuje se ukupno 43 rešetkasta nosača, od toga 41 dvodijelni nosač dužine 19,96 m i 2 nosača dužine 12,17 m.

Rešetkasti nosači su izrađeni od kutijastih profila 180x80x6 I 80x80x4 i ugrađuju se na betonske stubove putem veza na serklažima koji se također izrađuju u PCM (ukupno 68 kom).

 

      

    

Izrada i montaža čelične konstrukcije za dogradnju objekta “proizvodna hala”

Naziv projekta: Izrada i montaža čelične konstrukcije za dogradnju objekta “proizvodna hala”

Lokacija: Bosanska Krupa

Investitor: Krupa Kabine d.o.o.

 

Opis trenutnih radova i napredak:

PCM je u 2023. godini potpisao Ugovor sa Krupa Kabine d.o.o. za realizaciju projekta dogradnje objekta proizvodne hale. Projektovani objekat je nestalnog oblika   glavnih dimenzija: 37,5x52,75 m sa pravougaonim dijelom dimenzija 37,5x27,15 m i trapeznim dijelom dimenzija 37,5x25,6 m. Do objekta je predviđena izrada i montaža nadstrešnice nestalnog oblika glavnih dimenzija 7,95x18,5 m. Konstrukcija je izrađena od stubova (HEB 400 I HEB 300), glavnih nosača (rešetkasta konstrukcije od UNP 220 i UPN 240 sa kutijastim profilima), rožnjača (HEB 160), fasadnih I krovnih spregova, te podužnog sprega (UPN 120 i L80x80x8), atike (kutijasti profil) I sekundarne podkonstrukcije za bravariju i panele (kutijasti profili I UPN 120). Glavni nosači su izrađeni u tri segmenta sa cca. 12 m dužine.

Količina ugrađenog čelika na objektu: 140,4 t