+387 (0)32 441-200
itc@itc.ba

ITC Zenica

Realizovani projekti

Izrada čelične konstrukcije za lift

Izrada čelične konstrukcije za lift

Kupac: ING-BIRO d.o.o. Zenica

Izrada čelične konstrukcije za liftno postrojenje. U PCM je izrađena kompletna platforma lifta sa ogradom, vodilicama i ostalim pratećim elementima. Platforma lifta se sastoji od konstrukcije izrađene od čeličnih L110x110x12 profila na koji se montira ostatak platforme od nosača UPN 160 I UPN 140 I rebrasti gazni lim 4/5 mm. Ograda je izrađena od kutijastih profila 100x60. 

 

Izrada protivpožarnog stepeništa

Čelično protivpožarno stepenište

Stubovi stepeništa su od kutije 100x100. Nosiva konstrukcija je od nosača UPN 160, gazišta od rebrastog lima.

Stepenište se natkriva trapeznim krovnim limom. Stepenište je zaštićeno vibropletivom koje se montira na odgovarajuću podkonstrukciju od kutije 20x20,

te ogradom sa vibropletivom izrađenom od kutija 40x40 i 20x20 mm.

 

 

 

 

PC Metaloprerada-Izrada dijela čelične konstrukcije za poslovni objekat “Nirbo” d.o.o.

Naziv projekta: Izrada dijela čelične konstrukcije za poslovni objekat “Nirbo” d.o.o.

Lokacija: Donji Vakuf

Investitor: Nirbo d.o.o. Jajce

Naručilac radova: Limometal d.o.o. Cazin

 

Opis trenutnih radova i napredak:

PCM je angažovan kao podizvođač radova na projektu izrade dijela čelične konstrukcije (primarni krovni rešetkasti nosači). Izrađuje se ukupno 43 rešetkasta nosača, od toga 41 dvodijelni nosač dužine 19,96 m i 2 nosača dužine 12,17 m.

Rešetkasti nosači su izrađeni od kutijastih profila 180x80x6 I 80x80x4 i ugrađuju se na betonske stubove putem veza na serklažima koji se također izrađuju u PCM (ukupno 68 kom).

 

      

    

Izrada i montaža čelične konstrukcije za dogradnju objekta “proizvodna hala”

Naziv projekta: Izrada i montaža čelične konstrukcije za dogradnju objekta “proizvodna hala”

Lokacija: Bosanska Krupa

Investitor: Krupa Kabine d.o.o.

 

Opis trenutnih radova i napredak:

PCM je u 2023. godini potpisao Ugovor sa Krupa Kabine d.o.o. za realizaciju projekta dogradnje objekta proizvodne hale. Projektovani objekat je nestalnog oblika   glavnih dimenzija: 37,5x52,75 m sa pravougaonim dijelom dimenzija 37,5x27,15 m i trapeznim dijelom dimenzija 37,5x25,6 m. Do objekta je predviđena izrada i montaža nadstrešnice nestalnog oblika glavnih dimenzija 7,95x18,5 m. Konstrukcija je izrađena od stubova (HEB 400 I HEB 300), glavnih nosača (rešetkasta konstrukcije od UNP 220 i UPN 240 sa kutijastim profilima), rožnjača (HEB 160), fasadnih I krovnih spregova, te podužnog sprega (UPN 120 i L80x80x8), atike (kutijasti profil) I sekundarne podkonstrukcije za bravariju i panele (kutijasti profili I UPN 120). Glavni nosači su izrađeni u tri segmenta sa cca. 12 m dužine.

Količina ugrađenog čelika na objektu: 140,4 t