ITC Group

PC GrađevinaIzvođenje radovaProjektovanjeNadzor

Naše prednosti

Zašto smo mi Vaš pravi izbor?

Iskustvo

Sigurnost i kvalitet

Ekspertni tim

PC Građevina

Par riječi o nama

Građevinsku djelatnost ITC je započeo u 2005. godini. U proteklim godinama, angažovanjem vrsnih stručnjaka iz oblasti građevinarstva stekli smo respektabilan rejting preduzeća koje može uspješno realizovati sve građevinske projekte u oblasti visokogradnje. Briga o kvaliteti izvedenih radova zasniva na dosljednoj primjeni propisa iz oblasti građenje, edukaciji i usavršavanju zaposlenika.

Komplementarnost djelatnosti ostalih profitnih centara u okviru grupe ITC, omogućava nam da klijentima ponudimo izvođenje složenih objekata u građevinarstvu, po principu „ključ u ruke“.

PC Građevina, kao član grupe ITC uveo je i primjenjuje Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 i Sistem upravljanja okolišem ISO 14001.
Image
gradjevina-01.jpg

PC Građevina

Naše usluge

Cjenjeni klijenti, u nastavku Vam donosimo usluge koje pružamo u sklopu Profitnog centra Građevina.
  1. Izvođenje građevinsko zanatskih radova
    • Izvođenje radova u visokogradnji i niskogradnji
    • Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija javnih, stambenih, poslovnih, industrijskih i drugih objekata
  2. Projektovanje
  3. Nadzor nad izvođenjem radova
Naš stručni tim je spreman da pruži Investitoru kompletnu stručnu informaciju u naj kraćem roku po svakom pitanju iz naše djelatnosti.
Posjedujemo standarde ISO 9001 i 14001.
Torkret beton se transportuje u struji vazduha pod pritiskom i kroz posebne mlaznice velikom brzinom i energijom se usmjerava i nabacuje na podlogu. Energijom udara se zbija i prijanja na podlogu. Često se pravi sa niskim vodocementnim odnosom i velikom gustinom što mu omogućava dovoljnu čvrstoću i nepropusnost a sa veoma malim skupljanjem. Ugrađivanje se vrši bez upotrebe oplate. Debljine slojeva koje se mogu dobiti zavise od mjesta ugradnje a četo se mogu dobiti i debljine od 50 mm i više kada se ugrađuje iznad glave. Kod nas se najčešće ovakav beton naziva torkret beton (prema prvim patentima) a drugi nazivi su mlazni, prskani ili špric beton.

Mokri postupak
Kod mokrog postupka cijela mešavina (konzistencija prema slijeganju od 3 do 5 cm) priprema se i homogenizuje u mješalicama za običan beton i doprema u posudu sa visokim pritiskom iz koje se kompresovanim vazduhom ili pužem gura u cijevi sa kompresovanim vazduhom pomoću kojih se transportuje i na kraju nabacuje na mjesto ugradnje. Torkret beton izveden mokrim postupkom zbog većeg vodocementnog odnosa i manje energije nabacivanja nešto je slabijeg kvaliteta ali je kvalitet dosta ujednačen za razliku od suhog postupka. Ovakav sistem ugradnje ima manji odskok i ne oslobađa prašinu pa se u novije vrijeme u svijetu sve više upotrebljava u odnosu na suhi postupak. Slabiji kvalitet osnovne mješavine se može uspješno poboljšati primjenom hemijskih dodataka (plastifikatora i superplastifikatora kao i najnovijim proizvodima razvijenim samo za torkret beton).

Za izradu betonske mješavine torkret betona koriste se isti materijali kao i za obične betone istih osobina. Granulometrijski sastav agregata mora se nalaziti u istim granicama kao i kod običnog betona. 

Kontrola kvaliteta proizvodnje torkret betona također je neophodna i slična kontroli koja se sprovodi za standradne betone. Učestalost ispitivanja svojstava betona zavisi od njegove namjene u konstrukciji i posebno se propisuje projektnim uslovima.

Prethodna ispitivanja i sastav torkret betona kao i tehnologija izvođenja potrebna su u svim slučajevima u kojima izvođač nije u mogućnosti da dokaže višegodišnje uspješno iskustvo. Nadzor nad izvođenjem i kontrolom proizvodnje specificira se kao i kod konstrukcija od standardnog betona a može se propisati od strane projektanta zavisno od značaja i osjetljivosti konstrukcije.

"ITC Zenica" d.o.o. posjeduje vlastite mašine za ugradnju torkret betona kako na stijene tako i za tunele te posebno obucen tim za tu vrstu radova uz veliko iskustvo u tom poslu.

PC Građevina

NAŠ TIM

Amela Muhić
Amela MuhićIzvršni direktoramela@itc.ba
+387 32 201 540
Advan Karić, dipl.inž.arh.
Advan Karić, dipl.inž.arh.Projekt menadžeradvan@itc.ba
+387 32 201 540
Berislav Skurić, dipl.inž.arh.
Berislav Skurić, dipl.inž.arh.Projekt menadžergradjevina@itc.ba
+387 32 201 540
Emina Alispahić, dipl.ing.građ.
Emina Alispahić, dipl.ing.građ.Projekt menadžeremina@itc.ba
+387 32 201 540
Nejla Šišman - dipl. ing. mašinstva
Nejla Šišman - dipl. ing. mašinstvaReferent nabavkenejla@itc.ba
+387 32 201 540
Izet Redžić dipl.inž.građ.
Izet Redžić dipl.inž.građ.Građevinski inžinjergradjevina@itc.ba
+387 32 201 540
Amina Ahmetspahić - dipl. ing. građ.
Amina Ahmetspahić - dipl. ing. građ.Građevinski inženjergradjevina@itc.ba
+387 32 201 540
Mirjana Alić, MA arh.
Mirjana Alić, MA arh.- - - - - - - - - - - -mirjana@itc.ba
+387 32 201 540
Haris Jusufović, arh. teh.
Haris Jusufović, arh. teh.Građevinski poslovođagradjevina@itc.ba
+387 32 201 540
Ernad Vidimlić, građ. teh.
Ernad Vidimlić, građ. teh.Građevinski poslovođagradjevina@itc.ba
+387 32 201 540
Fikret Muslić, građ. teh.
Fikret Muslić, građ. teh.Građevinski poslovođagradjevina@itc.ba
+387 32 201 540
Esad Isaković, građ. teh.
Esad Isaković, građ. teh.Građevinski poslovođagradjevina@itc.ba
+387 32 201 540

Foto galerija

Kontaktirajte nas

E-mail

gradjevina@itc.ba

Kontakt telefon

+387 32 201 540

Fax

+387 32 405 970

Naša adresa

Zmaja od Bosne bb
Poslovna zona Zenica 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina