Image

Zaštitimo okoliš

Čuvajmo našu prirodu!

Svijet se danas suočava sa ozbiljnim problemom proizašlim iz onečišćenja za koje smo zaslužni skoro svi. Nesavjesno i neodgovorno ponašanje svakog pojedinca te velikih kompanija doveli su do globalnog zatopljenja i ostalih problema s kojima će se morati suočavati i generacije koje dolaze iza nas.

Naša firma posjeduje certifikat ISO 14001 iz sistema upravljnja okolišem. Redovno pratimo okolinske aspekte i utjecaje, brinemo o reciklaži te nastojimo smanjiti potrošnju prirodnih resursa.

ITC GROUP

NEKOLIKO KORISNIH SAVJETA KAKO DA SVI UČINIMO NEŠTO ZA PRIRODU!

 • Odlažite papir u za to predviđene kontejnere i odlagališta
 • Odlažite staklenu ambalažu u za to predviđena mjesta
 • Odlažite plastičnu ambalažu u posebne kontejnere ukoliko ju ne možete vratiti u trgovinu
 • Koristite manje papira! Ispis pisačem, fotokopiranje i faksiranje troše energiju
 • Kupujte proizvode u povratnim bocama
 • Ne bacajte opasne i štetne tvari u smeće
 • Razvrstavajte otpad
 • Saznajte gdje se nalaze reciklažna dvorišta
 • Kontrolirano izdvajajte svaki otpad, ne stvarajte divlja odlagališta
 • Glomazni otpad odlažite u vrijeme i na mjesto organiziranog otpada
 • Zbrinjavajte elektronički i električni otpad
 • Koristite neotrovna sredstva umjesto opasnih hemikalija za čišćenje
 • Vozite se što manje automobilom. Hodajte,vozite bicikl