+387 (0)32 441-200
itc@itc.ba

ITC Zenica

Realizovani projekti

Izgradnja graničnog prelaza Gradiška-Čatrnja", na koridoru autoputa E661

Izgradnja graničnog prelaza Gradiška-Čatrnja", na koridoru autoputa E661

30.01.2017.godine ITC d.o.o. Zenica je potpisao novi ugovor „Izgradnja graničnog prelaza Gradiška-Čatrnja", na koridoru autoputa E661, na teritoriji opštine Gradiška. 

Radovi se privode kraju i potpuni završetak je planiran u mjesecu septambar, 2018.

LOKACIJA

Lokacija graničnog prelaza, između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nalazi se u koridoru puta E661, u naselju Čatrnja,  opština Gradiška.  

KARAKTER I NAMJENA OBJEKATA NA PREDMETNOJ LOKACIJI

Cjelokupni sistem objekata graničnog prelaza, sastoji se od sklopa nekoliko funkcionalno i konstruktivno rasčlanjenih cjelina, a u čiji sastav, kao osnovni funkcionalni elementi ulaze: objekti namijenjeni za rad carine i granične policije, objekti granične veterinarske inspekcije, sanitarne i fitopatološke kontrole, objekat za detaljan pregled teretnih vozila, autobusa i putničkih automobila i funkcionalno tipizirane kontrolne kabine.

Pored navedenih objekata, glavnim projektom su tretirani objekti pratećih sadržaja, kao što su: objekti javnih sanitarnih blokova, blokovi špediterskih kabina i objekat brze hrane (fast food). Centralna zona graničnog prelaza natkrivena je nadstrešnicom, kako bi se bez obzira na vremenske uslove, namjena predmetnih objekata i planiranih aktivnosti granične službe i policije, dovela do pune funkcionalnosti.

Predmetno situaciono rešenje se zasniva na međusobnoj usaglašenosti planskih namijera i korisničkih zahtjeva, odnosno na racionalno zasnovanoj arhitektonskoj koncepciji objekata. Naime, tipizirani sistemi nosivih konstrukcija i odabir modularnih mijera primjenjenih materijala, obezbjeđuju svođenje vremena izgradnje na minimalno moguću mjeru, kao i ekonomski racionalnu materijalizaciju predmetnih objekata.

Svi objekti  su, kako konstrukcijom i geometrijom, tako i primjenjenim materijalima  međusobno usaglašeni. Ostvarenje arhitektonskog izraza graničnog prelaza, sagledavanog kroz oblikovanje i odabir primjenjenih materijala, predstavlja, kako rezultat usklađivanja forme cjelokupnog kompleksa sa njegovom funkcijom, tako i otjelotvorenje   investitorove želje za prepoznatljivošću sadržaja predmetnih objekata.

Prostorna koncepcija, projektnim zadatkom definisanih sadržaja na predmetnoj lokaciji, determinisana je potrebom za uspostavljanjem korektnog odnosa projektantskih aktivnosti prema uslovima za optimalno  ostvarivanje  saobraćajnih funkcija, odnosno, u  skladu sa prostornim  mogućnostima lokacije.

DISPOZICIJA OBJEKATA:

Centralni objekat carine i granične policije (oznaka “A” gabarita 50.20×12.40) smješten je na centralnom dijelu planiranog platoa, u zoni kontrole i pregleda izlaza i ulaza automobila i autobusa u BiH. Manji objekat carine i policije (oznaka “B” gabarita 14.20×11.50) planiran je za kontrolu putnika, dok je u zoni izlaza teretnih vozila predviđen objekat carine i policije za kontrolu teretnih vozila (oznaka ‘’C’’ gabarita 14.20×9.70).

U zoni ulaza teretnih vozila u BiH, planiran je objekat fito-sanitarne kontrole (oznaka“D” gabarita 45.70×13.30) i granične veterinarske inspekcije sa obezbeđenim prihvatom životinja (oznaka “F”). U istoj zoni su planirani špediterski objekti (oznaka “H” gabarita 12.4×4.90, 15.50×4.90, 18.40×4.90) i carinska ispostava (oznaka “D” gabarita 45.70×13.30). U obuhvatu ulaznog platoa teretnih vozila planirana je izgradnja objekta za detaljan pregled teretnih vozila, autobusa i putničkih automobila (oznaka “E” gabarita 28.72×24.72).

Kontrolne kabine, smještene uz saobraćajne trake, su tipske: sa dva radna mesta za nadzor dveju  saobraćajnih  traka (oznaka  “K3”  gabarita  2.40×2.40),  odnosno,  sa  jednim  radnim mestom (oznaka “K2” gabarita 2.40×2.40). Ista kabina, visinski prilagođena, koristi se i za kontrolu teretnih vozila, uz kolsku vagu (oznaka “K1” gabarita 4.40×2.40).

U sklopu kompleksa planiran je objekta ‘’fast food-a’’ (oznaka ‘’G’’ gabarita 16.00×9.70), kao i punktovi javnih toaleta (oznaka “I” gabarita 19.60×9.70 i “J” gabarita 13.30×9.70), koji, osim sanitarnih blokova za muškarce i žene, sadrže i kabine za osobe sa posebnim potrebama, kao i prostorije za higijensko održavanje.

Nadstrešnica platoa graničnog prelaza je projektovana iz tri dijela i natkriva prostore vezane za centralni objekat carine i policije, kontrolu ulaza i izlaza putničkih vozila, objekat carine i policije u zoni ulaza i izlaza teretnih vozila, kao i prostor sa kolskim vagama.

Polazište, za determinisanje tehničkih rješenja, je vezano za prostorne, funkcionalne, tehnološke i tehničke elemente, kojima se obezbjeđuje optimalno funkcionisanje svih primarnih i pratećih sadržaja graničnog prelaza.

Kriterijumi, koji su odredili tehnička rješenja, podrazumjevaju:

  • Rukovođenje smjernicama tehnološkog postupka  na graničnim prelazima prema međunarodnim standarima,
  • Zahtjeve za funkcionalnu povezanost zona i objekata, prema proceduralnim uslovima kontrole i pregleda,
  • Preglednost zone graničnog prelaza,
  • Bezbjednost i sagledivost platoa ispod centralne nadstrešnice,
  • Funkcionalnost i fleksibilnost prostora i objekata.

Pratite nas

Želite saznati više o nama?

Kontaktirajte nas!
Obavezna polja.
Obavezna polja.
Obavezna polja.
logo-big.png

Adresa

Zmaja od Bosne bb
Poslovna zona Zenica 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas

Tel.: +387 (0)32 441-200
Fax: +387 (0)32 405-970

E-mail: itc@itc.ba
logo-left.png
© 2020 | ITC d.o.o. Zenica.
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Right Click

No right click