+387 (0)32 441-200
itc@itc.ba

ITC Zenica

Novosi iz grupacije

Proslava 29.godišnjice preduzeća "ITC" Zenica doo

"Uspjeh su postigli oni koji nisu odustajali kada se činilo da uopšte nema nade".

 

 

 

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu 45001:2018

Kraj septembra, koji je protekao sa mnoštvo aktivnosti- isporuke, montaže, gradnje, uređenja,a najvažnija aktivnost uspješna implementacija novog standarda 45001:2018/ Upravljanje sigurnosti na radu.  

 

Nagrada igra "Slova uredi i pobijedi" je završena

Dragi naši,
Dobitnica nagradne igre ? Slova uredi i pobijedi ? je Ifeta Bilic Karalic sa najvećim brojem lajkova. ?
Dobitnici iskrene čestitke, a ostalim učesnicima u nagradnoj igri se zahvaljujemo na dostavljenim crtežima. A pošto "ITC" uvijek daje više...
...vlasnici crteža koji su pokupili najviše simpatija od strane kolektiva "ITC"-a će dobiti prigodne poklone u znak zahvalnosti za kreativnost. A to su:
Alma Šibonjić
Džejlana Arnaut Subašić
Svi dobitnici će biti kontaktirani oko preuzimanja poklona.
Vaš "ITC".
 

Naša "Oaza mira" je završena

Za svako godišnje doba uvijek želimo da promjenimo nešto u svom parku ili ga potpuno izmjenimo.

Tako da uživajte u narednim slikama i idejama koje pricaju svoju priču!

Pravila nagradne igre "Slova uredi i pobijedi"

P R A V I L A

Nagradne igre „SLOVA UREDI I POBJEDI!“.

 UVODNE ODREDBE

 Član 1.

Prema ovim Pravilima Organizator ITC Zenica d.o.o. priređuje Nagradnu igru pod nazivom „SLOVA UREDI I POBJEDI!“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Pravila će biti objavljena i biti će dostupna na www.itc.ba za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

SVRHA NAGRADNE IGRE

Član 2.

Svrha nagradne igre je promocija i unapređenje prodaje proizvoda ITC Zenica d.o.o.

TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

 Član 3.

Nagradna igra trajat će od 05.09.2022. godine do 14.09.2022. godine, a odvijat će se na facebook stranici Organizatora.

UČESNICI NAGRADNE IGRE 

Član 4.

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi građani – učesnici Nagradne igre, državljani Bosne Hercegovine i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena na web stranici Društva www.itc.ba i facebook stranici Društva. ???????? ???? ?? ?? ??????̌?? ???. ???????? ?? ?? ???? ???̌?? ???? ??????? ?? ????????? ?????.

 U nagradnoj igri ne mogu učestvovati radnici ITC Zenica d.o.o. i članovi njihove uže porodice. Sretni dobitnici će biti obavješteni od strane organizatora o nagradi koja im pripada kao i o načinu preuzimanja nagrade.

 

 NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

 Član 5.

Učesnici nagradne igre treba : da lajkaju ITC Facebook i Instagram stranicu, te da pokažu svoju vještinu crtanja i na što kreativniji i zanimljiviji način predstave slovni simbol „ITC“ , te da crtež/sliku pošalju u privatnu poruku facebook stranice ITC Zenica d.o.o. Pristigle crteže/slike Organizator nagradne igre će objavljivati na svojoj facebook stranici do kraja nagradne igre, sa naznačenim imenom i prezimenom vlasnika poslane slike/crteža. Učesnik čiji crtež/slika bude imao najveći broj lajkova, osvojit će nagradu.

 NAGRADNI FOND

 Član 6.

Ukupni nagradni fond: 520,00 KM.

PDV je uključen u cjelokupni iznos nagradnog fonda.

NAGRADE

Član 7.

Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade koje učestvuju u izvlačenju: 

NAGRADA

BROJ NAGRADA

VRIJEDNOST POJEDINAČNE

NAGRADE SA PDV

UKUPAN FOND

NAGRADA SA PDV

Plastenik ITC P30 dim 3x5

1

520,00

520,00

 

Učesnici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu. Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz člana 7. ovih Pravila. Svaki učesnik čiji crtež/slika ispunjava uslove iz ovih Pravila, stiče pravo učešća u nagradnoj igri.

 

POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena

nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

 

OBJAVA DOBITNIKA

Član 8.

Odabir crteža/slika sa najviše lajkova održati će se dana 15.09.2022. godine u 08:00, u sjedištu Organizatora u ulici Zmaja od Bosne bb uz prisutnost Komisije.

Rezultati će biti  objavljeni na www.itc.ba nakon odabira slike sa najviše lajkova u roku od 5 radnih dana od  i u dnevnim novinama.

 PRAVILA PRIVATNOSTI

 Član 9.

Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u reklamne svrhe Organizatora putem svih medija bez naknade.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

JAMSTVO DODJELE NAGRADA

 Član 10.

Za dodjelu nagrada iz člana 7. dobitniku jamči „ITC“ Zenica d.o.o.

 

MALOLJETNICI I OSOBE S OGRANIČENOM POSLOVNOM SPOSOBNOŠĆU

 Član 11.

Dobitnik dobivenu nagradu iz člana 7. stav 1. ovih Pravila preuzima lično. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, ličnom kartom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje, te izjavu o prihvaćanju nagrade. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stiče pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja.

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Član 12.

Rok u kojem se dobitnik mora javiti Ogranizatoru radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu.

Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz stava 1. ovog člana nije javio Organizatoru, Organizator će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 15 dana od dana prijema obavijesti javiti se Organizatoru radi preuzimanja nagrade, u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Sretni dobitnici su dužni nagrade u roku iz predhodnog stava preuzeti lično u sjedištu organizatora. Organizator ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s preuzimanjem nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

KOMISIJA ORGANIZATORA

Član 13.

Generalni direktor Društva ITC Zenica d.o.o. imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana, koja će pripremiti i kontrolirati tok izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik.

 

PREKID NAGRADNE IGRE

 Član 14.

Organizator može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih ekonomskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.

Organizator će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz člana 1. ovih Pravila.

 

AUTENTIČNO TUMAČENJE PRAVILA

 Član 15.

U skladu sa članon 27. Statuta ITC Zenica d.o.o., ova Pravila potpisuje Generalni direktor Društva. Organizator zadržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje Generalni direktor Društva. Učesnici Nagradne igre učestvovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvataju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Organizatora navedena u stavu 2. ovog člana.

Ova Pravila objaviti će se prije početka Nagradne igre u dnevnim novinama.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 16.

U slučaju spora između učesnika Nagradne igre i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zenici. Učestvovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila.

Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz člana 11., stav 2. i 3. ovih Pravila.

S pravilima nagradne igre saglasno je Federalno ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine, prema Rješenju UP-05-12-1-1215/22 od 30. 8. 2022. godine.

 

U Zenici,  23.08.2022.godine.

                                                                                                                                    Generalni direktor

                                                                                                                                     Prof. dr. sc. Suvad Isaković

ROBNI MIKROKREDIT- "PARTNER" MIKROKREDITNA FONDACIJA

? Ne odgađajte, kupite već danas! ?
 
U cilju olakšavanja kupovine poljoprivredne opreme našim kupcima, uspostavljena je poslovna saradnja sa ??????? ???.
Više ne morate odgađati kupovinu motokultivatora ili plastenika ili neke druge poljoprivredne opreme, sada to možete obaviti odmah, a platiti možete i kasnije.
Robni mikrokredit omogućava ??????? opreme ?? ????.
U vrijednosti do 10.000,00 KM, mikrokredit možete podići brzo i jednostavno.
Više informacija možete dobiti putem linka https://www.partner.ba/robni-mikrokredit
 
 1200x628_Robni.jpg

AA+ Certifikat bonitetne izvrsnosti 2022

Poštovani kupci i poslovni partneri,

čast nam je objaviti kako je "ITC" Zenica doo postao ponosni vlasnik AA+ certifikata bonitetne izvrsnosti bonitetne kuće CompanyWall d.o.o.

Certifikat bonitetne izvrsnosti je službeno priznanje postojanog i sigurnog poslovanja, a temelji se na na analizi financijskih izvještaja za prošlu godinu i prognozi uspješnosti za slijedeću.
Ovaj certifikat je potvrda kontinuiranog, odgovornog i uspješnog poslovanja cijelog našeg tima "ITC" Zenica doo i ujedno veliki poticaj za daljnji rad.
 
"ITC"-Vaš siguran partner.
 

NOVO! NOVO! Samomontažni plastenici ITC P30

 

Osluškujući potrebe naših kupaca, "ITC" Zenica doo profitni centar POLJOPRIVREDA, predstavlja novi proizvod - MINI SAMOMONTAŽNI PLASTENIK ITCP-30! Jednostavna montaža i pristupačna cijena!!! - pocinčane cijevi, - folija 200 mic, - vijci, spojke i lajsne, - skica plastenika i uputstvo za montažu. ITC P30 dimenzija 3x3x2m, cijena 390,00 KM ITC P30 dimenzija 3x4x2m, cijena 470,00 KM ITC P30 dimenzija 3x5x2m, cijena 520,00 KM ITC P30 dimenzija 3x6x2m, cijena 620,00 KM Posjetite nas na adresi S.Mahala br 35 Zenica ili nas pozovite! Sve informacije možete dobiti pozivom na broj +387 32 407 413, 32 246 117 ili nam pišite u inbox. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Implementacija mjera energetske efikasnosti u ZE-DO

U toku su radovi na izvođenju projekata implementacije mjera energetske efikasnosti u ZE-DO kantonu. Realizacijom ovih projekata osnovnoškolci i studenti će dobiti priliku da svoje dane u klupama provode u toplijim i energijski efikasnijim prostorijama, a značajan je i doprinos smanjenju zagađenja zraka uzrokovanog nepravilnim i neefikasnim sagorijevanjem goriva koja su trenutno u upotrebi. Ovim radovima su obuhvaćeni: O.Š.“Safvet Beg Bašagić“ Breza; O.Š.“Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko; O.Š.“Kulin Ban“ Visoko; O.Š.“Safvet Beg Bašagić“ Visoko; O.Š.“Vareš“ Vareš; O.Š.“Mak Dizdar“ Zenica; O.Š.“Skender Kulenović“ Zenica; JU „Mašinski fakultet“ Zenica; JU „Metaluško-tehnološki fakultet“ Zenica; JU „Filozofski fakultet“ Zenica, podijeljenih u dva lota. Očekivani završetak radova je februar 2022 godine, a izvođač radova je naša firma ITC Zenica d.o.o.

logo-big.png

Adresa

Zmaja od Bosne bb
Poslovna zona Zenica 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas

Tel.: +387 (0)32 441-200
Fax: +387 (0)32 405-970

E-mail: itc@itc.ba
logo-left.png
© 2020 | ITC d.o.o. Zenica.
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Right Click

No right click