Izrada i montaža silosa za cement i kvarcni pijesak Haus Milos Ilidža

Izrada i montaža silosa za cement i kvarcni pijesak Haus Milos Ilidža

Kompletna izrada i ugradnja čelične konstrukcije nastrešnice i silosa, sa antikorozionom zaštitom.