Pripremni radovi za gradnju Bloka 7 TE Tuzla

ITC Zenica, „Prijedor putevi“ i „Integral“ Banja Luka čine konzorcij firmi koji rade najveći posljeratni projekat u Bosni i Hercegovni. 

Pripremni radovi na izgradnji Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli podrazumijevaju pripremu terena površine od 270 hektara za izgradnju velikih i teških objekata, a bit će, između ostalog iznivelisan na potrebnu nadmorsku visinu. Planom je predviđena i izgradnja nekoliko obodnih kanala, izmještanje postojećih cjevovoda i dalekovoda i slično.

Pratite nas

Želite saznati više o nama?

Kontaktirajte nas!
Obavezna polja.
Obavezna polja.
Obavezna polja.