Građevina-izgradnja fekalne kanalizacije u opštini Sokolac

U toku je realizacija projekta „Izgradnje fekalne kanalizacije u opštini Sokolac“.Cilj ovog projekta je očuvanje zdravlja stanovništva i zaštita životne sredine. Namjera je da se kanalizacionim kolektorima otpadna voda usmjeri ka lokalitetu budućeg PPOV. Izvođač radova ovog projekta je naša firma ITC Zenica d.o.o.

Pratite nas

Želite saznati više o nama?

Kontaktirajte nas!
Obavezna polja.
Obavezna polja.
Obavezna polja.