Templates by BIGtheme NET

Torkret beton se transportuje u struji vazduha pod pritiskom i kroz posebne mlaznice velikom brzinom i energijom se usmjerava i nabacuje na podlogu. Energijom udara se zbija i prijanja na podlogu. Često se pravi sa niskim vodocementnim odnosom i velikom gustinom što mu omogućava dovoljnu čvrstoću i nepropusnost a sa veoma malim skupljanjem. Ugrađivanje se vrši bez upotrebe oplate. Debljine slojeva koje se mogu dobiti zavise od mjesta ugradnje a četo se mogu dobiti i debljine od 50 mm i više kada se ugrađuje iznad glave. Kod nas se najčešće ovakav beton naziva torkret beton (prema prvim patentima) a drugi nazivi su mlazni, prskani ili špric beton.

Mokri postupak

Kod mokrog postupka cijela mešavina (konzistencija prema slijeganju od 3 do 5 cm) priprema se i homogenizuje u mješalicama za običan beton i doprema u posudu sa visokim pritiskom iz koje se kompresovanim vazduhom ili pužem gura u cijevi sa kompresovanim vazduhom pomoću kojih se transportuje i na kraju nabacuje na mjesto ugradnje. Torkret beton izveden mokrim postupkom zbog većeg vodocementnog odnosa i manje energije nabacivanja nešto je slabijeg kvaliteta ali je kvalitet dosta ujednačen za razliku od suhog postupka. Ovakav sistem ugradnje ima manji odskok i ne oslobađa prašinu pa se u novije vrijeme u svijetu sve više upotrebljava u odnosu na suhi postupak. Slabiji kvalitet osnovne mješavine se može uspješno poboljšati primjenom hemijskih dodataka (plastifikatora i superplastifikatora kao i najnovijim proizvodima razvijenim samo za torkret beton).

Za izradu betonske mješavine torkret betona koriste se isti materijali kao i za obične betone istih osobina. Granulometrijski sastav agregata mora se nalaziti u istim granicama kao i kod običnog betona. 

Kontrola kvaliteta proizvodnje torkret betona također je neophodna i slična kontroli koja se sprovodi za standradne betone. Učestalost ispitivanja svojstava betona zavisi od njegove namjene u konstrukciji i posebno se propisuje projektnim uslovima.

Prethodna ispitivanja i sastav torkret betona kao i tehnologija izvođenja potrebna su u svim slučajevima u kojima izvođač nije u mogućnosti da dokaže višegodišnje uspješno iskustvo. Nadzor nad izvođenjem i kontrolom proizvodnje specificira se kao i kod konstrukcija od standardnog betona a može se propisati od strane projektanta zavisno od značaja i osjetljivosti konstrukcije.

"ITC Zenica" d.o.o. posjeduje vlastite mašine za ugradnju torkret betona kako na stijene tako i za tunele te posebno obucen tim za tu vrstu radova uz veliko iskustvo u tom poslu.