Templates by BIGtheme NET

Kontinuirna optimizacija mlinskih postrojenja bloka 5,6 i 7 u TE Tuzla

U sklopu projekta je izvršeno mjerenje protoka zraka na mlinskim linijama, kanalima za OFA, mjerenje protoka ugljne prašine na mlinskim linijama, mjerenja plinova u difuzoru.

Na osnovu dobijenih rezultata izvršena je izrada studije s prijedlogom projektnih rješenja za optimizaciju mlinskih linaja u cilju smanjivanja ili eliminisanja visokotemperaturn korozije stjenki kotla.