Templates by BIGtheme NET

Sve
Projekat u toku
Projekat završen
Poništi filter
 • 2018

  14.10.2016. godine ITC doo Zenica i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji višestambenog objekta- Grad Zenica (62 stana).

 • 2018

  Projekat izrade i montaže SILOSA 50m3 (2kom) i 80m3 (1 kom)

 • 2016

  Dogradnja OŠ Dobroševići

  U toku je tehnički prijem objekta „Dogradnja OŠ Dobroševići“. Radovi su obuhvatali građevinsko-zanatske, instalaterske i radove na vanjskom uređenju objekta. Investitor radova je Općina Novi Grad Sarajevo.

 • 2016

  Izgradnja kolektivnog centra za smještaj romskih porodica u Općini Ilijaš

  U toku je izgradnja kolektivnog centra za smještaj romskih porodica u Općini Ilijaš. Projekat je obuhvatao izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija sa sanitarnim uređajima i elektro, gromobranska i telefonska instalacija).

  Projekat finansira Općina Ilijaš.

 • 2016

  Izgradnja Džamije u naselju Brist u Općini Zenica

  Na vjerskom objektu džamija u naselju Brist u Zenici u toku su završni radovi i pripreme za svečano otvorenje. Radovi su obuhvatali građevinsko-zanatske, hidroinstalaterske i radove centralnog grijanja.

 • 2016

  Izrada i ugradnja podzemnih kontnera, Općina Kakanj

  Izrada i isporuka je obuhvatala izradu armirano-betonskog okna sa izradom čelične  i inox-e kante za otpad. .

 • 2016

  Zamjena čelične konstrukcije obrtača vagona br. 2 u TE Tuzla

  Obrtač vagona vrši istresanje uglja iz vagona rotacijom oko vlastite ose u bunker ispod obrtača vagona.

 • 2016

  Revitalizacija krana MIAG i transportne linije uglja - Natron Hayat Maglaj

  U preduzeću Natron-Hayat d.o.o. Maglaj izvršena je revitalizacija krana MIAG koja uključuje izradu i montažu reverzibilnog trakastog transportera i kofičastog elevatora.

 • 2016

  Izmjenjivač toplote

  Ovaj naizgled komplikovani uređaj služi da Vam obezbijedi određenu količinu tople vode i u periodu grijne sezone. Uz preciznu izradu i kvalitetne komponente smo izvršili izradu i isporuku izmjenjivača toplote.

 • 2016

  Kiper Stanica TE Kakanj

  Projektom je obuhvaćena kompletna vatrotporna AK zaštita postojeće konstrukcije, izrada podkonstrukcije za oblaganje i pokrivanje sa panelima.

 • 2016

  Kontinuirna optimizacija mlinskih postrojenja bloka 5,6 i 7 u TE Tuzla

  U sklopu projekta je izvršeno mjerenje protoka zraka na mlinskim linijama, kanalima za OFA, mjerenje protoka ugljne prašine na mlinskim linijama, mjerenja plinova u difuzoru.

 • 2015

  Izrada i montaža čelične konstrukcije sa anti-korozivnom zaštitom SILOSI za CAPAROL

  Projekat obuhvata kompletnu izradu i montažu tri silosa za cement i kvarcni pjesak zajedno sa nosivom konstrukcijom silosa te antikorozionom zaštitom.Kompletna izrada je vršena u proizvodnoj hali Metaloprerade  ITC-a.

 • 2015

  Dvoetažni izvozni koševi, gornji i donji ovjesni pribor

  Izvozni koševi su namjenjeni za ugradnju na izvozni stroj u izvoznom oknu rudnika RMU "Zenica".

 • 2015

  Izrada i montaža čelične konstrukcije na fiskulturnoj Sali O.Š. Briješće

  Izrada i ugradnja čelične složene cjevaste krovne konstrukcije za ravni krov  na filskurturnoj Sali, zajedno sa antikorozionom zaštitom.

 • 2015

  Granični prelaz Zvirići

  Izgradnja graničnog prelaza koji obuhvata kompletnu čeličnu nosivu konstrukciju fasaderske i pokrivačke radove sa ispunom od panela. Projekat je uspješno realizovan u traženom terminu i zahtjevanom kvalitetu izrade.

 • 2015

  Izrada proizvodne hale ITC-a

  Izrada kompletne nosive konstrukcije te izrada konstrucije za mosni kran. Projekat obuhvata i kompletne pokrivačke radove, rađene od panela.

 • 2015

  Izrada i montaža cjevovoda za otprašivanje u pogonu Visoka peć Aglomeracija

  Priprema pozicija i zavarivanje je vršeno u proizvodnom pogonu ITC-a od strane certificiranih zavarivača uz kontrolu i nadzor stručog osoblja.

 • 2014

  Rekonstrukcija elektrofiltera bloka 7 (230 MW) TE Kakanj

  Projekat je obuhvatao izradu projektne i tehničke dokumentacije, demontažu izradu i montažu čelične konstrukcije, demontažu i montažu termoizolacije, te puštanje u pogon rekonstruiranog postrojenja. Radovi su uspješno završeni u 2014 godini.

 • 2014

  Izrada i montaža silosa za cement i kvarcni pijesak Haus Milos Ilidža

  Kompletna izrada i ugradnja čelične konstrukcije nastrešnice i silosa, sa antikorozionom zaštitom.