Templates by BIGtheme NET

Osam godina nakon sticanja certifikata EN ISO 9001:2008 i tri godine nakon sticanja certifikata EN ISO 14001:2004 kojim se potvrđuje primjena sistema upravljanja kvalitetom i sistemom okolinskog upravljanja u ITC-u, 17. septembra 2013. godine održan je 2. nadzorni audit prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i Recertifikacijski audit prema zahtjevima standarda EN ISO 14001:2004. Auditorski tim su činili gosp. Boris Rukavina, gosp. Nedim Junuzović, gosp. Milan Kostadinović i gđica. Merima Šarić. Audit je proveden prema planu audita s ciljem provjere u kojoj mjeri su ispunjeni zahtjevi norme EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004 i koja su poboljšanja provedena u odnosu na nadzorni/recertifikacijski audit. Rezultat audita je produženje važnosti trajanja certifikata u idućem razdoblju.

Audit je obuhvatio procese odgovornosti rukovodstva, resursa, kontrole dokumenata i zapisa, mjerenje analiza i poboljšanja, interni audit, korektivne i preventivne mjere, procese okolinskog upravljanja, ljudske resurse, održavanje strojeva i postrojenja, relizacija usluga - prodaja, reklamacije, mjerenje zadovoljstva kupaca, vrednovanje i izbor dobavljača, nabavka i ulazna kontrola, realizacija proizvoda i usluga, međufazna kontrola, završna kontrola, neusklađeni proizvodi.

Od organizacijskih jedinica ITC-a, audit je proveden u Profitnim centrima Poljoprivreda, Građevina, Metaloprerada, Instalacije i Trgovina.

Na završnom sastanku sa upravom ITC-a i u izvještaju auditora konstatovano je da se sistem primjenjuje prema Poslovniku integriranog sistema upravljanja, važećim dokumentima sistema i popisom okolinskih aspekata i uticaja, te da nisu uočena nikakva kritična odstupanja od zahtjeva norme. Date su preporuke za poboljšanje.

U izvještaju auditora naglašeni su pozitivni aspekti sistema kvaliteta i sistema okolinskog upravljanja ITC-a u smislu ulaznih podataka za koje je navedeno da su dobro razrađeni ulazni podaci za preispitivanje sistema od strane rukovodstva.

Sljedeće aktivnosti vezane za nadzor sistema kvalitete očekujemo u 2014. godini kada je planiran recertifikacijski audit EN ISO 9001:2008 i nadzorni EN ISO 14001:2004, što su potvrdili gosp. Šefik Mujezinović, inž. znr., Menadžer PIOP i QM i gđa. Alma Mangić, dipl.prof., Menadžer zaštite okoliša.