Templates by BIGtheme NET

U cilju održavanja postojećih certifikata sistema upravljanja u ITC Zenica d.o.o., jučer 23.10.2015. godine, sproveden je nadzorni audit od strane ovlaštenog certifikacijskog tijela TUV NORD CERT prema EN ISO 9001:2008 i prema EN ISO 14001:2004.

Nadzorni auditi su obavljeni u skladu AUDIT PLANOM CERIFIKACIJSKOG TIMA u svim organizacionim jedinicama (Profitnim/Troškovnim) centrima Društva.

Na kraju sprovedenog eksternog audita, održan je prošireni sastanak Uprave Društva, na kome su eksterni auditori prezentirali zaključke i sugestije o spovedenom nadzornom auditu, gdje je istaknuto izuzetno veliko zadovoljstvo auditora na osnovu pokazanih rezultata audita u svim Profitnim/Troškovnim centrima Društva, o čemu je sačinjen zapisnik, kojim se potvrđuje da  je sistem upravljanja prema EN ISO 9001:2008  i prema EN ISO 14001:2004. u ITC ZENICA d.o.o. implementiran i održiv, a što podrazumjeva produženje validnosti postojećih certifikata sistema.